Bildiri Çağrısı,

Üçüncüsü gerçekleştirilecek olan EBBT’2017 (Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bilimsel Toplantısı), IEEE Turkey ve IEEE-EMB teknik sorumluluğunda İstanbul AREL Üniversitesi bünyesinde 20-21 NİSAN 2017 tarihleri arasında Tepekent Yerleşkesi’ nde gerçekleştirilecektir.

Bu toplantıda;

Tanısal tıbbi cihazlardan alınan bir boyutlu, iki boyutlu veya üç boyutlu işaretlerin işlenmesi, tanıyı destekleyecek özelliklerin çıkarılması ve karar sürecini destekleyecek sınıflandırma ve kümeleme yöntemlerinin uygulanmasıyla oluşturulan uzman sistemlerin geliştirilmesi konusundaki özgün çalışmaları içeren bilimsel bildiriler sunulacaktır.

Toplantının kapsamı sadece tıbbi cihazlardan alınan işaretlerle kısıtlı kalmayıp, her türlü sistemden alınan veriye uygulanan istatistiksel analiz ve karar destek sistemlerinin Yapay Sinir Ağları, Destek Karar Vektörleri, Bayes ve Karar Ağacı gibi sınıflandırıcılar veya K-En Yakın Komşu, K-Ortalamalar gibi kümeleme yöntemleri kullanılarak geliştirilen uzman sistemleri de içermektedir.

Bildiri göndermek isteyen araştırmacılar, ebbt2017.arel.edu.tr web sitesinde duyurulacak IEEE Xplore linkinin altında bulunan örnek bildiri formatında bildirilerini hazırlayarak,https://easychair.org/conferences/?conf=ebbt2017 websayfası aracılığı ile PDF formatında sisteme yükleyeceklerdir.

EBBT, hem bildiri sahibi hem dinleyici tüm katılımcılara ücretsiz olan bir toplantıdır.

Hakemlerin değerlendirmesine istinaden kabul edilen bildirilerin, EBBT bildiri kitapçığında yer alabilmesi için sunulması zorunludur.

 EBBT Düzenleme Kurulu

 

Önemli Tarihler

  • Son Bildiri Gönderme: 6 Mart 2017 20 Mart 2017  27 Mart 2017
  • Değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 23 Mart 2017 3 Nisan 2017
  • Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi ve Kayıt: 7 Nisan 2017
  • Sempozyum: 20- 21 Nisan 2017

Etkinliğin Başlamasına
Kalan Süre