Davetli Konuşmacılar

  • Prof. Dr. Nerses Bebek - Özgeçmiş
    İstanbul Üniversitesi
    İstanbul Tıp Fakültesi
    Nöroloji Anabilim Dalı
    "Epilepsi ve Elektrofizyolojide Klinik Deneyimden Biyoteknoloji Mühendisliğine"