Önemli Tarihler

  • Son Bildiri Gönderme:  6 Mart 2017 20 Mart 2017 27 Mart 2017
  • Değerlendirme sonuçlarının açıklanması:  23 Mart 2017 3 Nisan 2017
  • Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi ve Kayıt: 7 Nisan 2017
  • Çalıştay: 20-21 Nisan 2017